click for English version  
 

SÜBAÇAD TEMATİK AKADEMİSİ
Adım adım tematik gelişim
20 Aralık 2012 | SÜBAÇAD Eğitim Programı
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

     Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Çevre Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin yetkinlikleri ve yeterlilikleri çerçevesinde kurum içi eğitim programı ile yayın kanallarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü 19 Aralık 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ele alınan "Adım adım tematik gelişim" projesi kapsamında detaylandırılan 'Sürdürülebilir Tematik Eğitim Programları (STEP)' başlıklı çalışma ve söz konusu programların dahil olacağı yayın kanalı olarak SÜBAÇADEMİ isimli yeni bir konsept tanımlanmıştır.

     SÜBAÇAD üyelerinin bireysel tematik gelişimlerine katkı sunmak üzere rekreasyonel su sporları, olta balıkçılığı, çevre bilinci konularında gerek teorik gerek pratik eğitimlerin yer aldığı bu konsept, açılan programlar (STEP) bünyesinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ve saha etkinliklerinin sonunda sertifikasyonu hedeflemektedir.


CAPAR trafik