click for English version  
 


SÜBAÇAD | Kurumsal Kimlik


     Bu sayfa, Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Çevre Araştırmaları Derneği kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel malzemelerde, SÜBAÇAD ambleminin kullanım düzenini ve kurallarını içerir. Kurumsal kimlik tanımının yapılarak yayınlanmasındaki temel amaç, gerek sayısal gerek fiziki materyaller içerisinde/üzerinde SÜBAÇAD'a ait ya da çalışmaları kapsamında üretilmiş olan amblem, logotayp ve logo gibi özgün unsurların belirli bir kaynaktan alınarak kullanılması ve bu unsurların ikinci ve üçüncü şahısların inisiyatifi dahilinde yeniden üretilmesinin engellenmesidir. Dernek ambleminin ve yürütülen kurumsal çalışmalar için tasarlanan diğer görsel ögelerin kullanımına yönelik temel kurallara değinilen aşağıdaki konuların dışında kalan durum ve uygulamalar ile ilgili olarak elektronik iletişim formu aracılığı ile bilgi alabilirsiniz.

SÜBAÇAD Amblemi

     SÜBAÇAD'ın henüz kağıt üzerinde tanımlanmış görece sade bir fikir olduğu 2011 yılı başında derneğimizin kurucu başkanı Sayın O. Bahadır Çapar'ın tasarladığı amblemimiz tema olarak ağzında yakaladığı balıkla turuncu bir pencere önünde tünemiş genç bir karabatak figüründen oluşmaktadır. Özellikle genç bir karabatağın çizilmesindeki amaç, kurumun hedeflediği tematik değerleri ve yöneylemi benimsemiş yeni nesle atıfta bulunmaktır. Amblemde yer alan bu figürün aynı zamanda realistik sahne detayına sahip kompozisyonel bir illüstrasyonu hazırlanarak küçük ölçekli bir kopyası veb sitemizin tasarımında da -sol üst kısımda- kullanılmıştır.

illüstrasyon Bahadır Çapar | ©2011 www.subacad.org
     Doğuştan balıkçı ve Dünya geneline yayılmış olan karabataklar, sağlıklı sulak ekosistemlerde sıklıkla karşılaşılan; bu yönüyle varlığı ve yoğunluğu çevrenin -özellikle de üzerinden geçindiği balık varlığının- mevcut durumuna ilişkin önemli ipuçları veren gösterge türlerdendir. Önünde durduğu ve üzerine tünediği oval kenarlı turuncu pencere ise dernek vizyonunu ve bu vizyon çerçevesinde yaratmayı, yaymayı amaçladığı çevreye duyarlı bakışı simgelemekte, kısaca derneğin fikrî penceresini ifade etmektedir.


1. SÜBAÇAD Ambleminin Kullanımına İlişkin Temel Kurallar
 
    Bu başlık altında SÜBAÇAD'ın üreticisi, yürütücüsü ve/veya paydaşı olduğu tematik çalışmalara ait gerek sayısal gerek fiziki üretimlerde kullanılacak olan kurum ambleminin ürünler üzerinde/içerisinde kullanımına ve görsel uygulamalarına ilişkin temel kurallar tanımlanarak, SÜBAÇAD dışında özel ve tüzel kişilerin ticari olmayan çalışmalarda kullanması koşulu ile yararlanabileceği kaynak görseller sunulmuştur. Sunulan kaynak görseller dışında bunlara benzer yeni görseller üretilemez ve/veya kurum amblemi yerine kullanılamaz. Amblem, görsel kaygılarla ya da mizanpaj gereği dahi olsa deforme edilemez, eksiltilemez, kaynak görsellerde belirtilenin dışında amblem unsurlarının renk nitelikleri, birbirine oranları ve yerleşim özellikleri değiştirilemez, dişileştirilemez (negatif yapılamaz), hacim verilemez ve etrafına kontur eklenemez. SÜBAÇAD'ın kendi görsel üretimleri dışında saydamlaştırılamaz ve üzerine başka bir görsel unsur getirilemez, eklenemez.
Amblem, görsel kaygılarla ya da mizanpaj gereği dahi olsa deforme edilemez
Yanlış amblem uygulamaları
     SÜBAÇAD ambleminin yüksekliği fiziki baskılarda 118,11 piksel/cm (300 piksel/inç) çözünürlükteki 12 mm.nin altında, ekran uygulamalarında ise 28,346 piksel/cm (72 piksel/inç) çözünürlükteki 50 pikselin altında yapılamaz.
En küçük amblem ölçüleri

2. Zemin Rengine Göre Amblem Seçimi

     Amblemin açık renkli zeminlere uygulanması durumunda 3 renkli ya da tek renkli standart versiyonlarından uygun görüleni kullanılır.
(CMYK düzeninde saydam TIF formatında 3 renkli kaynak görsel)
(CMYK düzeninde saydam TIF formatında 1 renkli kaynak görsel)
3 renkli standart amblem1 renkli standart amblem
     Amblemin koyu renkli zeminlere uygulandığı durumlarda ise beyaz zemin ile birlikte 3 renkli figürün beyaz konturlu, yazılı unsurların ise turuncu ayraçlı beyaz (dişi) olduğu kaynak görseller kullanılır. Bunun dışında amblemin bütünü üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
(CMYK düzeninde saydam TIF formatında 2 renkli konturlu kaynak görsel)

     Amblemin siyah ve siyaha çok yakın koyuluktaki zeminlere uygulandığı durumlarda amblemin beyaz konturlu yazıların ise tamamen beyaz yani dişi olduğu kaynak görseller kullanılır. Bunun dışında amblemin bütünü üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
(CMYK düzeninde saydam TIF formatında 2 renkli dişi yazılı kaynak görsel)

2 renkli ve konturlu standart amblem2 renkli ve konturlu standart amblem

     Aşağıda örneklendiği şekillerde amblemin uygulanacağı zeminin renkli basıldığı ya da amblemin renkli basılacak bir zemin üzerine ekleneceği durumda yine alttaki bağlantıda verilen kaynak görsel kullanılmalıdır. Kılavuz görseller ile örneklenenin dışında amblem üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
(CMYK düzeninde saydam TIF formatında 2 renkli konturlu kaynak görsel)

2 renkli ve konturlu standart amblem2 renkli ve konturlu standart amblem

3. Amblemin Uygulama Alanında Korunması

     Amblemin uygulanacağı zeminin kendinden renkli olduğu durumda (örneğin beyaz dışında doğal bir renge sahip olan kağıt ya da karton yüzeylere yapılacak baskılarda) aşağıdaki tek renkli kaynak görsel kullanılır. Bunun dışında amblemin bütünü üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
(CMYK düzeninde saydam TIF formatında 1 renkli kaynak görsel)

1 renkli standart amblem1 renkli standart amblem

     Hangi versiyonu olursa olsun eğer SÜBAÇAD amblemi başka grafik elemanların da yer aldığı bir görsel grup içerisinde kullanılacak ise grup içerisindeki diğer grafik elemanlar hiçbir yönden SÜBAÇAD amblemine amblem figürünün (pencere önündeki karabatak) genişliğinden daha fazla yaklaşamaz.
Ambleme yaklaşma oranları

4. Amblemin Renkleri

     SÜBAÇAD ambleminde ve amblemin kurumsal kimlik çerçevesinde tasarlanmış tüm versiyonlarında kullanılan renklerin nitelik tanımları sabittir. Standart amblem, siyah, turuncu ve gri olarak 3 renkten oluşmakta olup beyaz zemin rengi olarak kullanılır.
Amblem renkleri


SÜBAÇAD Amblemi Kaynak Dosyaları

Vektörel SÜBAÇAD amblemleri

EPS formatında renkli amblem grubu-1
EPS formatında renkli amblem grubu-2
EPS formatında tek renk (siyah) amblem grubu

Bitmap tabanlı amblem versiyonları
(CMYK düzeninde saydam TIF formatında)

3 renkli standart amblem grup görseli
2 renkli konturlu amblem grup görseli
2 renkli konturlu, dişi yazılı grup görseli
1 renkli standart amblem grup görseli

Yüksekliği 2,5 cm.yi/250 pikseli aşmayan veb ve antet uygulamaları için kılavuz görseller

RGB düzeninde JPG formatında Türkçe Amblem
RGB düzeninde JPG formatında İngilizce Amblem
CMYK düzeninde TIF formatında Türkçe Amblem
CMYK düzeninde TIF formatında İngilizce Amblem
RGB düzeninde JPG formatında 2 Dilde Amblem
CMYK düzeninde TIF formatında 2 Dilde Amblem

Yüksekliği 2,5-5 cm/250-500 piksel aralığında olan antet uygulamaları için kılavuz görseller

RGB düzeninde JPG formatında Türkçe Amblem
RGB düzeninde JPG formatında İngilizce Amblem
CMYK düzeninde TIF formatında Türkçe Amblem
CMYK düzeninde TIF formatında İngilizce Amblem
RGB düzeninde JPG formatında 2 Dilde Amblem
CMYK düzeninde TIF formatında 2 Dilde Amblem

Yüksekliği 5-8 cm/500-1000 piksel aralığında olan baskı uygulamaları için kılavuz görseller

RGB düzeninde JPG formatında Türkçe Amblem
RGB düzeninde JPG formatında İngilizce Amblem
CMYK düzeninde TIF formatında Türkçe Amblem
CMYK düzeninde TIF formatında İngilizce Amblem
RGB düzeninde JPG formatında 2 Dilde Amblem
CMYK düzeninde TIF formatında 2 Dilde Amblem
CAPAR trafik
Sunulan standartlaştırılmış versiyonların dışında amblem unsurlarının yerleşimi değiştirilemez Negatifleştirilemez Orijinal renkleri değiştirilemez Hacim ve benzer görsel etkiler verilemez Kaynak görsele ayrıca kontur verilemez Dişileştirilemez