click for English version  
 


SÜBAÇAD | Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Çevre Araştırmaları Derneği


     SÜBAÇAD'ın amaçları, gerek kıyısal alanlarda gerek suda yürütülen balıkçılık gibi teknik ve metodik olduğu ölçüde çoğu rekreasyonel nitelikteki beşerî faaliyetlerin -başta doğal su alanları olmak üzere- sulak alanlar ve kıyılardaki doğal dokuya dönük çevresel etkilerini, balık varlığı özelinde mevcut sucul yaşama yönelik sömürü düzeylerini araştırarak yıpranmış doğal rezervlerin mevcut tür çeşitliliğini belirleyici, destekleyici ve uygun özellikteki insan yapısı diğer su alanlarının da balık varlığını geliştirici projeler oluşturmak, sürdürülebilirliği amaçlamış balıkçılık uygulamalarını ve çevresel rekreasyon olanaklarını belirlemek, örneklemek, geliştirmek, etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yaparak benzer konularda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişileri desteklemektir. SÜBAÇAD bu amaçları sağlamak üzere eğitsel enstrümanlar geliştirerek alanına dönük analizler yapar. Kurumun örgütlü yapısı ve tüm tematik etkinlikleri aidiyet ile SÜBAÇAD'a inanan uzmanların ve rekreasyonistlerin gönüllü ve özverili katkıları ile sürdürülmektedir.

     Dernek amblemi tema olarak ağzında yakaladığı balıkla turuncu bir pencere önünde tünemiş genç bir karabatak figüründen oluşmaktadır. Doğuştan balıkçı ve Dünya geneline yayılmış olan karabataklar, sağlıklı sulak ekosistemlerde sıklıkla karşılaşılan; bu yönüyle varlığı ve yoğunluğu çevrenin -özellikle de üzerinden geçindiği balık varlığının- mevcut durumuna ilişkin önemli ipuçları veren gösterge türlerdendir. Önünde durduğu ve üzerine tünediği oval kenarlı turuncu pencere ise dernek vizyonunu ve bu vizyon çerçevesinde yaratmayı, yaymayı amaçladığı çevreye duyarlı bakışı simgelemekte, kısaca derneğin fikrî penceresini ifade etmektedir.


STÖ kütük kayıt no: 01-028-019

     Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Çevre Araştırmaları Derneği kuruluş başvurusu, 15 Mart 2012 tarihinde 01-028-019 kütük kaydı ile Adana Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nce tasdiklenerek, B.05.0.DDB.4.01.00.00-477.01.01-2868 sayılı onama kararı üzerine resmen kabul edilmiştir.
CAPAR trafik