click for English version  
 

ANADOLU'da BALIKÇILIK ANKETLERİ
Ulusal Ölçekli Münferit Proje Paydaşlığı
01 Şubat 2017 | SÜBAÇAD Kurumsal Tematik Paydaşlığı
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

    ‘Rekreasyonel balıkçılığın ülkemizdeki durumunu ve uygulayıcıların düzeyini belirleme’yi amaçlayan ulusal ölçekli münferit bir projeye kurumsal destek vermeye davet ediyoruz. SÜBAÇAD olarak kurumsal destek verdiğimiz ve en basit tanımıyla etki alanlarımız dahilinde gelişimi ve yaygınlaşması için çabaladığımız amatör / sportif / rekreasyonel balıkçılık’ın ülke genelinde mevcut profilini belirleme gayretindeki “Anadolu’da Balıkçılık” isimli

bu deneysel tematik kamu araştırması ve araştırma kapsamında yürütülen anket programının ilerleyen dönemde üreteceği veriler, başta bizler gibi sivil toplum örgütlerinin planlı gayretlerine istatistiksel kaide oluşturarak mevcutların anlaşılmasına katkı sağlarken sürdürülebilir rekreasyon ve balıkçılık gelişim programlarının oluşturulabilmesine de matematiksel veri sunacaktır.

     Bu noktada SÜBAÇAD, kendisini olta balıkçılığıyla ilgili gören ve olta balıkçısıyım diyen herkesin ankete katılmasını, ortak hevesimizi oluşturan balıkçılık aşkına yerine getirilmesi gereken bireysel bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirmekte ve başta tüm üyeleri olmak üzere konuya ilgili her bireyi bu sorumluluğu paylaşmaya ve duyurmaya davet etmektedir.

     Söz konusu araştırma projesi ile ilgili olarak www.anadoludabalikcilik.com alan adı altında yayınlanan müstakil içerik incelenebilir.

YASADIŞI BALIK SATIŞINA SON!
GELBALDER Deklerasyonu
22 Şubat 2013 | SÜBAÇAD Kurumsal Tematik Paydaşlığı
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

    1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun avcılığa dayalı su ürünleri istihsali ve satışının kontrolü ile ilgili olarak belirlediği hükümlerin uygulanmasındaki kronikleşmiş zafiyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesinin gerekliliğini öngören ulusal ölçekli bir kampanya başlatılmıştır (GELBALDER, Mayıs 2012).

     Benzer anlayış ve kaygılar ile resen yürüttüğümüz çalışmaların hukuku ve Akdeniz'in bu kıyısında tesis ettiğimiz sivil yapının tabiatı gereği yönetim kurulumuzun 22 Şubat 2013 tarihinde aldığı 22 no'lu karar ile 'Sürdürülebilir Balıkçılık

Ve Çevre Araştırmaları Derneği' (SÜBAÇAD), 'Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği' (GELBALDER) tarafından deklere edilen tespit ve çözümlemelere destek ve katkı sağlamak amacıyla "Yasadışı Balık Satışına Son!" başlıklı bu kampanyanın resmî paydaşı olmuştur.

     Kampanya ile ilgili deklerasyona GELBALDER veb forumu üzerinden ulaşarak diğer paydaşları güncel listeden görüntüleyebilirsiniz.

CAPAR trafik