click for English version  


Genel Kurul 20 Aralık'ta toplandı.
SÜBAÇAD 2014 yılı 2. Genel Kurul Toplantısı
22 Aralık 2014, Adana | SÜBAÇAD Duyurusu
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten


"Kendisini kolayına "balıkçı" olarak anan ve öyle sayan çoğunluğun tematik gelişim yerine skorer edinimleri muteber görmedeki ısrarırını tecrübe ettiğimiz bir dönemin ardından biz de kolayına yapabileceklerimizi düşünelim biraz."

    SÜBAÇAD üyeleri ikinci olağan genel kurul toplantısı ile bir araya geldi.

   Derneğimizin aynı zamanda kurucusu olan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır Çapar'ın Yönetim Kurulu adına Aralık ayı başında yaptığı ilk çağrının ardından 20 Aralık 2014 tarihinde 2. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi'nde başkanın resmî ofisinde iki oturum şeklinde organize edilen ve yeterli sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleşen toplantının ilk oturumu İstiklâl Marşının okunması ve Cumhuriyetimizin kurucuları ile şehitlerimizin ansına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çapar'ın "2012-2014 yönetim  kurulu faaliyetleri"ne dair SÜBAÇAD Genel Kurulu'na yönelik yaptığı açıklamalar ile devam etmiştir. Divan heyetinin yönetiminde yapılan oylamaların neticesinde SÜBAÇAD'ın yeni idari organları belirlenerek toplantının diğer gündem maddelerinin görüşüldüğü ikinci oturuma geçilmiştir.   SÜBAÇAD 2. Dönem Yönetim Kurulu'nun yetkilerini devredeceği ve 2015-2018 yılları arasında görev yapacak olan yeni yönetim ile denetim kurulu aday listelerine ilişkin teklif Divan Başkanlığı'nca Genel Kurul'un oyuna sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilen listelere göre yeni dernek organları sırasıyla şu üyelerden oluşmaktadır:

SÜBAÇAD Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
O. Bahadır Çapar (YK Başkanı), Ruhay Aldık (YK Başkan Yardımcısı), H. Hakan Ahkemoğlu (Dernek Sekreteri), Özay Şen (YK Muhasip üyesi), Abdussamet Dal (YK üyesi)

SÜBAÇAD Denetim Kurulu Asıl Üyeleri

Cenk R. Nayır, İ. Nazım Altan, Ergin Çelebi

     Yeni Yönetim Kurulu adına söz alan kurucu başkan Bahadır Çapar, 4 Ağustos 2012-31 Aralık 2014 tarihleri arasında SÜBAÇAD'ın 1. Döneminde icracı olan kadrosuna teşekkür ederek başladığı konuşmasında, bugüne değin kurumsal alanda yürütülen tüm çalışmalarda temel yaklaşımlarının suya ve sucul çevreye dair yüksek bir bilinci egemen kılmak gibi kolay olmayan
Bahadır Çapar
çözümler üzerine odaklandığını ancak, SÜBAÇAD gibi tematik sivil toplum kuruluşlarının payandasının müşterek olunan temada kendisini örgütlü gayrete paydaş görerek görev alma hevesinde samimi olan bireyler olduğunu belirterek, camiamızdaki en büyük eksikliğin de yazık ki işte bu paydaşlık şuuru ve heves olduğunun geçen dönem boyunca bir kez daha tecrübe edildiğini vurguladı. Hem ticari hem de rekreasyonel balıkçılığa yaklaşımımızda meseleye ilgili sivil örgütlerin niceliksel çokluğu ve yetkili kurumların mevcudiyetine karşın açıkca anlaşılmayan/bir türlü söylenemeyen bariz bir mental sığlık bulunduğuna dikkat çeken Çapar, meselenin sonuç odaklı bir eylem olarak algılanmaya devam etmesinde kendisini kolayına "balıkçı" olarak anan ve öyle sayan çoğunluğun tematik gelişim yerine skorer edinimleri muteber görmedeki ısrarırın yattığını ifade etti. Dolayısı ile ikinci dönemde SÜBAÇAD'ın da kolayına gerçekleştirilebilecek rekreatif faaliyetlere ağırlık vereceğini söyleyerek konuşmasını şu sözlerle bitirdi:"Suya ve sucul çevreye odaklı rekreasyonel faaliyetleri kurumsallaşmış tematik öğretilerle olgunlaştırarak hevesli binlerce uygulayıcının nazarında olta balıkçılığını sürdürülebilirlik ekseninde tanımlamaya kalkışmak yerine, kurumsal düzeyimizi herhangi bir kentin bir an evvel bir federasyon kurma yahut var olanlardan birisine eklemlenme hedefiyle ortalama düzeyinde ısrarcı bir balıkçı derneğine indirgemek, birkaç sözde müsabaka düzenleyerek hediye olta dağıtmak ne kadar zor olabilir ki?"

    Yaklaşık 4 saat süren genel kurulun ikinci oturumunda üyelik giriş ödentisi ile yıllık aidat miktarları belirlenerek üyelerimizin dilek ve temennilerinin dinlenmesi ile genel kurul sona ermiştir.

     Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Çevre Araştırmaları Derneği 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısı'ndan alınan kararların tam metnini haberler/genel kurul kararları sayfasında görüntüleyebilirsiniz.

CAPAR trafik