click for English version  
 

ANADOLU'da BALIKÇILIK ANKETLERİ
Anadolu'da Balıkçılığın Resmi Çiziliyor!
01 Şubat 2017, Adana | SÜBAÇAD Duyurusu
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

    ‘Rekreasyonel balıkçılığın ülkemizdeki durumunu ve uygulayıcıların düzeyini belirleme’yi amaçlayan ulusal ölçekli münferit bir projeye kurumsal destek vermeye davet ediyoruz. SÜBAÇAD olarak kurumsal destek verdiğimiz ve en basit tanımıyla etki alanlarımız dahilinde gelişimi ve yaygınlaşması için çabaladığımız amatör / sportif / rekreasyonel balıkçılık’ın ülke genelinde mevcut profilini belirleme gayretindeki “Anadolu’da Balıkçılık” isimli bu deneysel tematik kamu araştırması ve araştırma kapsamında yürütülen anket programının ilerleyen dönemde üreteceği veriler, başta bizler gibi sivil toplum örgütlerinin planlı gayretlerine istatistiksel kaide oluşturarak mevcutların anlaşılmasına katkı sağlarken sürdürülebilir rekreasyon ve balıkçılık gelişim programlarının oluşturulabilmesine de matematiksel veri sunacaktır.

     Bu noktada SÜBAÇAD, kendisini olta balıkçılığıyla ilgili gören ve olta balıkçısıyım diyen herkesin ankete katılmasını, ortak hevesimizi oluşturan balıkçılık aşkına yerine getirilmesi gereken bireysel bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirmekte ve başta tüm üyeleri olmak üzere konuya ilgili her bireyi bu sorumluluğu paylaşmaya ve duyurmaya davet etmektedir.

     Söz konusu araştırma projesi ile ilgili olarak www.anadoludabalikcilik.com alan adı altında yayınlanan müstakil içerik incelenebilir.

Genel Kurul 20 Aralık'ta toplandı.
SÜBAÇAD 2014 Yılı 2. Genel Kurul Toplantısı
22 Aralık 2014, Adana | SÜBAÇAD Duyurusu
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

     SÜBAÇAD üyeleri ikinci olağan genel kurul toplantısı ile bir araya geldi.

   Derneğimizin aynı zamanda kurucusu olan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır Çapar'ın Yönetim Kurulu adına Aralık ayı başında yaptığı ilk çağrının ardından 20 Aralık 2014 tarihinde 2. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi'nde başkanın resmî ofisinde iki oturum şeklinde organize edilen ve yeterli sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleşen toplantının ilk oturumu İstiklâl Marşının okunması ve Cumhuriyetimizin kurucuları ile şehitlerimizin ansına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çapar'ın "2012-2014 yönetim  kurulu faaliyetleri"ne dair SÜBAÇAD Genel Kurulu'na yönelik yaptığı açıklamalar ile devam etmiştir.

     Divan heyetinin yönetiminde yapılan oylamaların neticesinde SÜBAÇAD'ın yeni idari organları belirlenerek toplantının diğer gündem maddelerinin görüşüldüğü ikinci oturuma geçilmiştir.


Genel Kurul 20 Aralık'ta toplanıyor.
SÜBAÇAD'ın 2. Genel Kurul Toplantısına Çağrı
01 Aralık 2014, Adana | SÜBAÇAD Duyurusu
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

     SÜBAÇAD'ın ikinci olağan genel kurul toplantısı
20 Aralık 2014, Cumartesi günü Adana'da düzenlenecektir. Toplantı yeri olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Bahadır Çapar'ın üniversitedeki ofisi belirlenmiştir.

    Tüm üyelerimizin dernek veb sitesi ile e-postası üzerinden yapılan takvimli bildirimlere riayet etmeleri önemle duyurulur.

     Dernek tüzüğünün ve bağlı olduğu mevzuatın gereği tüm üyelerimizin bu toplantıya katılması beklenmektedir. Ancak, genel kurula ilişkin 1 Aralık 2014 tarihli ep-034-122014 konu nolu e-posta yoluyla ayrıca yapılan resmî çağrının ardından belirlenen tarihte toplantıya katılma imkânı bulunmayan üyelerimizin bu durumu yazılı gerekçeleri ile
yönetim kuruluna bildirmeleri gerekmektedir. Adana dışından toplantıya katılacak üyelerimizin sayısına göre misafirhane olanağı şekillendirilecektir. Dolayısı ile Cumartesi gecesi Adana'da konaklayacak olan üyelerimizin herhangi bir zorluk yaşanmaması adına bu durumu ayrıca belirtmesi önemlidir.

     20 Aralık tarihli ilk toplantıda yeterli sayıda üyemizin katılım göstermemesi durumunda 27 Aralık 2014, Cumartesi günü aynı yer ve saatte kurulumuz tekrar toplanarak mevcut katılımcılar ile yeni yönetim kurulunu ve dernek organlarını seçerek gündeme ilişkin kararları alacaktır.

SÜBAÇAD üyelerine ücretsiz -kişiye özel- kayak ve kürek eğitimi.
Nehirden Denize / Kayakla tanışma etkinliği 2014
04 Ağustos 2014, Adana | SÜBAÇAD Duyurusu
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten
    16-17 Ağustos 2014 tarihlerinde iki gün süre ile hızlandırılmış temel deniz kayağı eğitimleri verilecektir. Bahadır Çapar'ın Adanalı SÜBAÇAD üyelerine yönelik şahsen ve ücretsiz olarak vereceği temel eğitimler, ikişer saatlik periyotlar çerçevesinde katılımcıya özel "Nehirden Denize / Kayakla tanışma etkinliği-2014" adı altında gerçekleştirilecektir. Verilecek her bir hızlandırılmış temel eğitim

1. Temel kürek tekniği
2. Temel kayak kullanımı
3. Sığ suda devrilme ve yeniden biniş pratiği
4. Sevgi Adası kuzey yakasında yüzme/kahve molası ve
5. Toplam 10 km.lik kürek seferinden oluşmaktadır.
     Her seferde 1 katılımcının her gün ise 4 katılımcının sıra ile kabul edileceği bu ücretsiz eğitimler iki gün boyunca 1. grup (08.30-10.30), 2. grup (10.30-12.30), 3. grup (14.30-16.30) ve 4. grup (16.30-18.30) olarak ardışık dört zaman aralığında yürütülecektir. Eğitim gruplarının günlük listeleri katılımcı adayların geri bildirim sırasına göre oluşturulacağından katılmak isteyen üyelerimizin katılmak istedikleri günü 16 Ağustos Cumartesi veya 17 Ağustos Pazar şeklinde belirttikleri bir e-posta iletisi göndermeleri ya da telefon üzerinden Bahadır Çapar'a ulaşmaları yeterlidir. İlk sekiz geri bildirimin akabinde yapılacak karşılıklı görüşme ile katılımcıların katılım günü ve grubu netleştirilerek sözleşilecektir.

Yönetim Kurulu'nda 2013 revizyonu.
2012 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı
04 Ağustos 2012, Adana | SÜBAÇAD Duyurusu
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

    SÜBAÇAD Yönetim Kurulu üyeleri, aynı zamanda kuruluş yılı olan 2012'nin son kurul toplantısında bir araya geldi.

     19.12.2012 tarihinde Bahadır Çapar'ın başkanlığında bir araya gelen Yönetim Kurulu üyelerimiz 5 saat süren kurul toplantısının ilk oturumunda SÜBAÇAD'ın kuruluş misyonu ve kurumsal vizyonu çerçevesinde 2012 yılının son 4 ayına ilişkin örgütsel değerlendirmeler yaparak SÜBAÇAD'ın teorik ve pratik hedeflerinin "yeniden" tanımlanıp ölçeklendirilmesi ile 2013 yılı yöneylem planının belirlenmesine ilişkin gündem maddelerini görüşmüştür.

    Toplantının 2. oturumunda ilk olarak kurul üyelerinin yetkinlikleri ve yeterlilikleri çerçevesinde şekillendirilecek
kurum içi eğitim programı ile yayın kanallarının belirlenmesi gereği gündeme alınmıştır. Bu konudaki istişarenin ardından Başkan tarafından kurula sunulan "Adım adım tematik gelişim" isimli eğitsel proje kapsamında detaylandırılan 'Sürdürülebilir Tematik Eğitim Programları (STEP)' başlıklı çalışma ve söz konusu programların dahil olacağı yayın kanalı olarak tanımlanan SÜBAÇADEMİ konsepti görüşülmüştür.

Genel Kurul 4 Ağustos'ta toplandı.
SÜBAÇAD 2012 Yılı 1. Genel Kurul Toplantısı
04 Ağustos 2012, Adana | SÜBAÇAD Duyurusu
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

     SÜBAÇAD üyeleri ilk genel kurulu oluşturmak üzere bir araya geldi.

     Derneğimizin Kurucu Başkanı Sayın Bahadır Çapar'ın Geçici Yönetim Kurulu adına Temmuz ayı başında yaptığı ilk çağrının ardından 4 Ağustos 2012 tarihinde 1. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. STGM Adana Yerel Destek Merkezi'nde iki oturum şeklinde organize edilen ve yeterli sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleşen toplantının ilk oturumu Bahadır Çapar'ın "SÜBAÇAD'ın kuruluş amacı ve genel vizyonu"na dair genel kurula yönelik yaptığı konuşma ile başlamıştır. Toplantı gündemi gereği kurucu üyelerimizden oluşan SÜBAÇAD Geçici Yönetim Kurulu'nun yetkilerini
devredeceği yeni yönetim ve denetim kurulu aday listelerinin Divan Heyeti'ne sunulması üzerine verilen önerge Genel Kurul'da görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 2. Dönem dernek idari organları seçiminin ardından diğer gündem maddelerinin görüşüleceği toplantının ikinci oturuma geçilmiştir.

Genel Kurul 4 Ağustos'ta toplanıyor.
SÜBAÇAD'ın 1. Genel Kurul Toplantısına Çağrı

04 Temmuz 2012, Adana | SÜBAÇAD Duyurusu
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

     15 Mart 2012 tarihinde resmen kurulan ve takip eden süreçte üye kaydı alan SÜBAÇAD'ın ilk genel kurul toplantısı
4 Ağustos 2012, Cumartesi günü Adana'da düzenlenecektir.

    Tüm üyelerimizin genel kurul toplantısı öncesinde eksik evraklarını tamamlayarak yönetim kuruluna ulaştırmaları ve dernek veb sitesi ile e-postası üzerinden yapılan takvimli bildirimlere riayet etmeleri önemle duyurulur.

     Dernek tüzüğünün ve bağlı olduğu mevzuatın gereği tüm üyelerimizin bu toplantıya katılması beklenmektedir. Ancak, genel kurula ilişkin e-posta yoluyla ayrıca yapılacak resmî çağrının ardından belirlenen tarihte toplantıya katılma imkânı bulunmayan üyelerimizin bu durumu yazılı gerekçeleri ile
yönetim kuruluna bildirmeleri gerekmektedir. Adana dışından toplantıya katılacak üyelerimizin sayısına göre misafirhane olanağı şekillendirilecektir. Dolayısı ile Cumartesi gecesi Adana'da konaklayacak olan üyelerimizin herhangi bir zorluk yaşanmaması adına bu durumu ayrıca belirtmesi önemlidir.


Kurucu Yönetim Kurulu 19 Mayıs'ta toplandı.

SÜBAÇAD Geçici Yönetim Kurulu İlk Toplantısı
19 Mayıs 2012, Adana | SÜBAÇAD Duyurusu
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

     Derneğimizin kurucu üyeleri ilk yönetim kurulu toplantısı ile bir araya geldi.

     Kurucu Başkanımız Sayın Bahadır Çapar'ın çağrısı ile 19 Mayıs'ta yapılan ve derneğin üye kabulüne başlamadan önceki ilk yönetim kurulu kararlarının alındığı toplantı, 4 kurul üyesinin katılımı ile Adana'da gerçekleştirildi. Ana gündeminde dernek genel kurulunun tesisini takiben idari organların yapılandırılması ile ilgili hareket planının yer aldığı toplantıda aynı zamanda uygulamada öncelik verilecek bazı başlıklara ve kurumsal yöneylemimize ilişkin müspet değerlendirmeler yapılarak dernekleşmenin önündeki genel sorunlar ve benzer amaçlı diğer sivil toplum kuruluşları ile
yürütülecek ikili ilişkilerde uyulması öngörülen programın genel çerçevesi ele alındı. SÜBAÇAD'ı temsilen kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî ziyaretlerin de planlandığı ve "su varsa yaşamın da şansı vardır, su temizse yaşam da temizdir" şeklindeki söylemin derneğin kurumsal kimliği ile yönelimini belirleyici temel manifesto olarak kabul edildiği bu ilk yönetim kurulu toplantısı, O. Bahadır Çapar (YK Başkanı), I. Levent Erkol (YK Başkan Yardımcısı), Esin Yalçın (Dernek Sekreteri) ve Zübeyde Çapar'ın (YK üyesi) katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Kurucu üyeler 19 Mayıs'ta biraraya geliyor.

SÜBAÇAD Geçici Yönetim Kurulu İlk Toplantısı
23 Nisan 2012, Adana | SÜBAÇAD Duyurusu
Dağıtım kanalları: subacad.org, aylık elektronik bülten

     Derneğimizin kurucu üyeleri yemekli bir toplantıda bir araya geliyor.

     Kurucu Başkanımız Sayın Bahadır Çapar'ın çağrısı ile Geçici Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısının da gerçekleştirileceği 19 Mayıs 2012 tarihli bu birliktelikte öncelikle genel kurulun tesisi ve 6 aylık etkinlik programına ilişkin konular masaya yatırılarak, kurul üyelerinin görüşleri paylaşılacak. Dernek misyonu çerçevesinde yürütülmesi öngörülen ilk etap proje başlıklarının açıklanarak yöneylem değerlendirmelerinin yapılacağı toplantıda aynı zamanda dernek üyelerinin ortak meşguliyetini oluşturan olta balıkçılığı üzerine lokal bir program oluşturulması da bekleniyor.
Takip eden süreçte derneğimizi temsilen kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yapılması planlanan resmî ziyaretlerin de takvimlendirileceği bu ilk yönetim kurulu toplantısı, Çukurova Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.


CAPAR trafik