click for English version
ana sayfahakkımızdahaberlerprogramlarprojeleryayınlar & yayımlarlogolu ürünlertemsilciliklerüyeliksite haritasıiletişim
     Sürdürülebilir Balıkçılık Ve Çevre Araştırmaları Derneği kuruluş başvurusu, 15 Mart 2012 tarihinde 01-028-019 kütük kaydı ile Adana Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nce tasdiklenerek, B.05.0.DDB.4.01.00.00-477.01.01-2868 sayılı onama kararı üzerine resmen kabul edilmiştir.

     Dernek amblemi tema olarak ağzında yakaladığı balıkla turuncu bir pencere önünde tünemiş genç bir karabatak figüründen oluşmaktadır. Doğuştan balıkçı ve Dünya geneline yayılmış olan karabataklar, sağlıklı sulak ekosistemlerde sıklıkla karşılaşılan; bu yönüyle varlığı ve yoğunluğu çevrenin -özellikle de üzerinden geçindiği balık varlığının- mevcut durumuna ilişkin önemli ipuçları veren gösterge türlerdendir. Önünde durduğu ve üzerine tünediği oval kenarlı turuncu pencere ise dernek vizyonunu ve bu vizyon çerçevesinde yaratmayı, yaymayı amaçladığı çevreye duyarlı bakışı simgelemekte, kısaca derneğin fikrî penceresini ifade etmektedir.

     SÜBAÇAD'ın kurumsal kimliğine dair kılavuz bildirimler 'Kurumsal Kimlik' sayfasında yayınlanmaktadır.

2014 Genel Kurulumuz toplandı
    SÜBAÇAD üyeleri ikinci olağan genel kurul toplantısı ile bir araya geldi.

   Derneğimizin aynı zamanda kurucusu olan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahadır Çapar'ın Yönetim Kurulu adına Aralık ayı başında yaptığı ilk çağrının ardından 20 Aralık 2014 tarihinde 2. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi'nde başkanın resmî ofisinde iki oturum şeklinde organize edilen ve yeterli sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleşen toplantının ilk oturumu İstiklâl Marşının okunması ve Cumhuriyetimizin kurucuları ile şehitlerimizin ansına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çapar'ın "2012-2014 yönetim  kurulu faaliyetleri"ne dair SÜBAÇAD Genel Kurulu'na yönelik yaptığı açıklamalar ile devam etmiştir. Divan heyetinin yönetiminde yapılan oylamaların neticesinde SÜBAÇAD'ın yeni idari organları belirlenerek toplantının diğer gündem maddelerinin görüşüldüğü ikinci oturuma geçilmiştir.

     SÜBAÇAD Kurucu Başkanı Sayın Bahadır Çapar'ın, 25 Kasım 2014 Tarihli ve 29186 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'ndeki güncellemelere istinaden kaleme aldığı düşünseli yayınlandı:

Yarından Muaf...
     Biz neyiz?
Adem neslinden bir soy yahut diğer bir tanımı ile akıl ile donatılmış, akıl edişi ile diğer yaratılmışlardan ayrı ve üstün kılınmış olan insan! Dünün bakiyesini yarına sermaye kılmaktı lütfedilmiş bu aklın ilk marifeti. Yarının kadrini bilen bir nizamla yaşamaktı ilahi icraatı. Zira düne kadar yapageldiklerimiz değil miydi artık küreselleşen, tüm bu büyüklüğünden ötürü tamamını göremediğimiz kaygılarımızın mutlak sebebi.

     Neyden bahsediyorum öyle mi?
Biricik olandan, muhtaç olduğumuz ve saymak -ama koşulsuz saymak- ile yükümlü olduğumuz yegâne yurdumuz Dünya’dan elbet.
CAPAR trafik